ARVSKIFTE

Arvskifte innebär att den avlidnes behållna tillgångar fördelas mellan den avlidnes arvingar och universella testamentstagare

Privat avtal
Ett arvsskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna dvs. den avlidnes arvingar/ universella testamentstagare. Arvsordningen i lagen visar vilka som är arvingar och testamentet visar, i förekommande fall, de universella testamentstagarna.

Formkrav
Det finns vissa formkrav på arvskifteshandling, det ska upprättas skriftligen och undertecknas av delägarna.

Bevara dödsboet
Är dödsbodelägarna ense, finns det inget hinder för att de bevarar dödsboet oskiftat under en lång tid. De träffar då ett avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Partiellt skifte
Ett arvskifte omfattar i regel hela kvarlåtenskapen. Men den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kan emellertid om de så önskar, göra ett faktiskt del skifte eller partiellt skifte beträffande en viss egendom i kvarlåtenskapen, ex skifta kontanta medel men behålla annan egendom oskiftad

Vi på FamiljeJuristen har stor erfarenhet av arvskiften
och är vana att på kortast möjliga tid nå fram till en utbetalning av egendomen

 
FamiljeJuristen
Kungsgatan 21
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500 48 67 60
Fax: 0500 41 09 40

   
© Eurocept AB